Program

RAD SKUPA

Plenarna predavanja, prezentacija radova (referati),
panel izlaganja, rasprave (studija slučaja).

 

 

OSNOVNE TEMATSKE CJELINE

  • Uzroci, uslovi, povodi nasilničkog kriminaliteta
  • Karakteristike ličnosti nasilnika
  • Uloga žrtve kod nasilničkih delikata
  • Fenomenologija nasilničkih delikata
  • Stanje i kretanje nasilničkog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini i šire
  • Djelovanje i saradnja nadležnih državnih organa u suzbijanju nasilničkiog kriminalitta
  • Kaznena politika za krivična djela nasilničkog kriminalitata

 

 

*Preuzmite detaljan program rada :: PDF

 

ORGANIZATOR NAUČNO STRUČNE KONFERENCIJE
Panevropski univerzitet "APEIRON" Fakultet pravnih nauka